Vad är SER terapi?

SER-terapi handlar både om att se och förstå våra beteenden, känslor och tankar, men mest av allt handlar det om ett genomlevande och bearbetande av den känslomässiga smärtan. På hemsidan hos Akademin för SER terapi kan man läsa följande om vad SER-terapins grundsyn är:

” Utifrån vårt synsätt så måste vi bearbeta de känslor som vi som barn tryckt undan. Våra psykologiska mönster, handlingar och relationer kan inte förändras på ett hållbart sätt om vi inte bearbetar den känslomässiga smärtan vi en gång förtryckt”.

I den SER-terapeutiska processen arbetar man integrativt vilket innebär att man kombinerar olika metoder och psykologiska teorier. Alternativ terapi förenas med vetenskaplig psykologi och terapi och innehåller psykodynamisk, humanistisk/existentiell psykologi eller förhållningssätt samt inslag av kognitiv transpersonell teori. Jag vet, det är mycket att hålla reda på😅 men det är en fantastisk kombination, crème de la crème, tycker jag!🌟👌🏼🤩

Titta förresten gärna in på SER Akademins hemsida om du är intresserad av mer läsning kring SER terapi (än vad jag skriver om här nedan) eller om du bara är nyfiken på var jag är utbildad någonstans https://serterapi.se/ 🤓

Vän av ordning undrar säkert vad ordet SER står för och det skall jag nu berätta vidare om. SER-terapi består av tre grundpelare som ger samtalsterapeuten verktyg att arbeta med.

Följande verktyg ingår i terapin:
  1. Samtalsterapi.
  2. Energy Flow Breathing (EFB).
  3. Regression.

Det är alltså dessa tre verktygs första bokstav i respektive namn som bildar ordet SER, som ni också kan se att jag har fetmarkerat ovan. Nu tänker jag i all enkelhet berätta vidare lite om dessa verktyg.

Samtalsterapi

Samtalet är själva grunden i terapin. Fokus ligger på att bearbeta sina känslor och bli medveten om sina iscensättningar (läs nedan om iscensättningens betydelse) Att komma till insikt om vad som händer i sitt liv just nu och vad man kan göra för att förändra det, ligger i fokus i samtalet. I SER-terapi kombinerar man SER terapins olika verktyg med samtalet. Att ha kontakt med kroppen, ha närvaro i nuet och vara i känslan är det centrala i alla de terapiformer man arbetar med.

Energy Flow Breathing / EFB

År 1984 skapade leg psykolog/leg psykoterapeut Bertil Gyllensten och terapeuten Nenne Holm, EFB som en psykoterapeutisk kroppsterapi och som är en kombination av djupandning, stresspositioner och mindfulness. EFB, som ibland även kallas för energiflödesandning, går förbi vårt medvetna själv för att öppna upp kroppens naturliga visdom och behov.
Metoden löser upp stress, trauman och spänningar som sitter i kroppen. Den kan hjälpa mot fysiska, psykiska och känslomässiga problem. Den kan också t.ex. förbättra tillståndet i kroniska sjukdomar, som ibland förvärras av stress. EFB-metoden är en kombinerad samtals- och andningsterapi.

Regressionsterapi

Regressionsterapi är en visualiseringsmetod där man arbetar med att genomleva känslor, möta eller se grundorsaken till varför man har olika reaktioner. I vårt undermedvetna ligger många gånger våra dolda svar som vi letar efter och som är kopplade till vår livssituation och våra relationer. Regressionsterapi kan hjälpa oss att finna detta inom oss. Som terapeut hjälper man till att plocka fram detta under djup avslappning/hypnos och med vägledning.
Terapeuten styr så lite som möjligt, för att klientens egna bilder ska kunna komma upp. Regressionsterapin kombinerar symbolisering, att möta och genomleva dina iscensättningar i nuet och minnen från det förflutna. I regressionen kan man uppleva sina barndomsminnen, fantasivärldar, sina iscensättningar, tidigare liv, och det vi kallar symboliska liv, det sistnämnda som är scenarion som symboliserar något du behöver se och genomleva som har med din situation i nuet att göra. Regressionsterapi tar ca 90 min / session och mycket tid läggs på att klienten skall få möjlighet att kunna gå ner i djup avslappning / hypnos under regressionen och efteråt tillsammans med terapeuten samtala om det som uppkommit under regressionen.

Bild-, dröm- och symbolterapi

I bild-, dröm- och symbolterapi, som också är en del av SER terapi, så arbetar man med att medvetandegöra och se omedvetna processer. I dessa tre terapiformer uttrycker man sig med symbolspråket genom att man får kontakt med sina känslor. Symbolbilder hjälper till att uttrycka det outsagda, när orden inte räcker till, och integrerar det bortträngda.

Iscensättning

Ett stort begrepp inom SER-terapin är iscensättning som handlar om att vi skapar scenarion i våra relationer med andra människor. Vi skapar dessa situationer omedvetet för att vi behöver bli medvetna om våra egna beteenden, känslor och tankar samt för att lära oss hantera oss själva i våra relationer till andra. Våra iscensättningar kommer att fortsätta att upprepa sig för oss till dess att vi blir medvetna om dom. När vi blir medvetna om våra iscensättningar blir medvetenheten som ett verktyg för oss att ta oss an och bearbeta dessa. Iscensättningens syfte är följande: att bli medveten om våra mönster, att genomleva känslor och att skapa nya vägar att hantera dessa.

Par-och relationsterapi

I par- och relationsterapi får ni hjälp med att möta varandra på ett ärligt och respektfullt sätt. Stort fokus under sessionerna ligger på er kommunikation och att ni får spegla varandra. Kommunikation på rätt sätt skapar förståelse för varandra. Förståelse i sin tur skapar trygghet i relationen och blir man dessutom speglad i relationen så tillgodoses ett av människans viktigaste behov, att bli sedd. Kommunikation på rätt sätt är oerhört viktigt för att relationen ska må bra och ni kommer att få öva på det både under sessionerna och däremellan. Att gå i par-och relationsterapi behöver inte bara handla om att man är ett par utan en relation kan vara inom t.ex familjen, vänner och arbetskamrater sinsemellan. All form av relation som ni själva känner att ni behöver hjälp med, med andra ord. Naturligtvis är ni som önskar få hjälp med att avsluta er relation lika välkomna.

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

Jag hoppas att du nu, efter att ha läst om vad SER-terapi är, har fått dig en lite klarare bild av terapiformen samt även om vad par-och relationsterapi fokuserar på.

Om du har några frågor om terapiformerna eller något annat så är du hjärtligt välkommen att höra av dig, det finns bara bra frågor i min värld✨🌍😊🌈✨

You have to feel it to heal it….that´s the only way.